Übersetzung von "Zane Grey" vietnamesische Sprache:


Meintest du : Zange Grete ?

  Wörterbuch Deutsche-Vietnamesisch

Ads

  Beispiele (Externe Quellen nicht überprüft)

Mr Grey?
Ông Grey?
Mr Grey!
Sếp Grey...
Mr Grey?
Sếp Grey?
Aubrey de Grey
Aubrey de Grey
Earl Grey? Hm?
Hey, Mon.
Danke, Miss Grey.
Cám ơn, thưa bà Grey.
Ja, Mr Grey?
Vâng, sếp Grey?
Sie heißt Tina Grey.
Nạn nhân là Tina Gray.
Eine Tasse Earl Grey?
Một tách trà Earl Grey nhé?
Tee, Earl Grey, heiß.
Trà, Earl Grey, nóng.
Danke. Büro E. Edward Grey.
Cảm ơn sếp.
Tatsächlich? Büro E. Edward Grey.
Có thật vậy không? Văn phòng E. Edward Grey xin nghe.
Wie ist Mr Grey so?
Ông Grey thế nào?
Hallo. Büro E. Edward Grey.
Kính chào quý khách... đây là văn phòng của ông E. Edward Grey.
Mr Grey, ich gehe jetzt.
Anh Grey, em chuẩn bị về đây.
Grey Poupon kam mit Dijon daher.
Grey Poupon đã sản xuất ra mù tạc Dijon.
Ich möchte zu Dr. Jean Grey.
Tôi tìm bác sĩ Jean Grey.
Und gleich danach hebt Grey Poupon ab!
Và sau khi thực hiện toàn bộ những điều trên, Grey Poupon đã phất lên!
Nun ist The Grey Album ein Remix.
Bây giờ The Grey Album là một bản remix
Genauer Sie waren besessen von der Grey Poupon Story.
Cụ thể hơn, họ bị ám ảnh bởi câu chuyện về Grey Poupon.
Ich heisse Aubrey de Grey und bin aus Cambridge.
Tên tôi là Aubrey de Grey từ Cambridge.
Dr. Jean Grey haben Sie ja schon kennen gelernt.
Tôi tin là anh vừa gặp bác sĩ Jean Grey
Mr Grey... Steck mir deinen Schwanz in den Mund.
Anh Grey.
Mit dem Typen im Rolls Royce, der Grey Poupon Senf isst, der andere Rolls Royce kommt, und er fragt Haben Sie Grey Poupon?
Với một anh chàng trên chiếc Rolls Royce, anh ta đang ăn mù tạc của Grey Poupon thì một chiếc Rolls Royce khác chạy lên, và hỏi, anh còn chút mù tạc nào không?
Sie sind mit dem Büro von E. Edward Grey verbunden.
Quý khách vừa gọi đến văn phòng của ngài E. Edward Grey.
Mit freundlichen Grüssen E. Edward Grey. Lies ihn noch mal.
Kính thư, E. Edward Grey. Hãy đọc lại lần nữa đi.
Wir haben Earl Grey, English Breakfast, Zimttee, Kamille, Pfefferminz, Brombeertee und äh...
Chúng tôi có Earl Grey, English Breakfast, Cinnamon Stick Chamomile, Mint Medley, Blackberry và...
Leute wie diese Jean Grey wenn es nach mir ginge, würden sie alle eingesperrt.
Người như là Jean Grey? Nếu phải tay tôi, tôi đã nhốt hết họ lại.
Sie verschwenden meine Zeit. Ein Teil von mir. Ein kleines Opfer für E. Edward Grey.
Cô đang làm tốn thời gian của tôi.
Laut der Polizei hatte das Opfer, Christine Grey, einen Streit mit ihrem Freund Rod Lane. Er ist flüchtig.
Cảnh sát nói rằng nạn nhân Christina Gray, 15 tuổi, trước đó đã cãi nhau với người bạn trai Rod Lane.
The Grey Album wird zu einer sofortigen Online Sensation und die Plattenfirma der Beatles sendet unzählige Abmahnschreiben für ungerechte Konkurrenz und Dilution unseres wertvollen Eigentums aus.
Album đó lập tức trở thành cơn sốt online và công ty thu âm của The Beatle gửi vô số thư tố cáo hành vi cạnh tranh không công bằng và làm suy giảm tài sản đắt giá.
Earl Grey, und eine besondere Mischung von uns. Und Sie können deutlich sehen, dass die Teesorten sich in ihrer Potenz unterscheiden, von wenig Potent bis gut Potent.
Earl Grey và một loại trà hỗn hợp đặc biệt mà chúng tôi chuẩn bị, và bạn có thể thấy rõ ràng các loại trà có hiệu quả khác nhau, từ yếu đến mạnh.
2004. Brian Burton, auch als Danger Mouse bekannt, nimmt das White Album der Beatles, kombiniert es mit Jay Z's The Black Album , um The Grey Album zu kreieren.
Năm 2004, Brian Burton, được gọi là Con chuột Nguy Hiểm, đem White Album của the Beatles, kết hợp với The Black Album của Jay Z và tạo ra The Grey Album .
Und gleichzeitig fühlte ich, wie in Mr Grey etwas zu wachsen begann. Eine zarte Knospe, die in einer dunklen Ecke seiner Seele wuchs, die sich von dem Gefühl ernährte, in mir etwas entdeckt zu haben.
Cùng lúc đó tôi cảm thấy có gì đó nảy sinh ở sếp Grey... một cây dây leo kín đáo mọc lên từ mặt tối của anh ấy, sống dựa vào cảm giác mà anh ấy phát hiện ra ở tôi.
Januar 18. 1742 3, John Melven Cr. um 1 Grey Fox 0 bis 2 3 , sie sind jetzt nicht hier gefunden und in seinem Hauptbuch, Feb, 7., 1743, wurde Hiskia Stratton Kredit von 1 2 eine CATT skin 0 1 4 1 2 , natürlich eine wilde Katze, für
Tháng một 18, 1742 3, John Melven Cr. 1 xám Fox 0 2 3 không phải bây giờ tìm thấy ở đây và trong sổ cái của mình, Feb 7th, 1743, Ê xê chia Stratton có tín dụng 1 2 da Catt 0 1 4 1 2 , tất nhiên, một con mèo hoang dã,

 

Verwandte Suchen: All Grey In Grey - Zane - Grey Hat Hacker - Dove Grey - In Grey - In Light Grey - In A Grey Area - In A Grey Zone - In The Grey Box - Are In Grey Text -