Übersetzung von "Corporate Training Programme" In der ungarischen Sprache:


Meintest du : Training Programme ?

  Wörterbuch Deutsche-Ungarisch

Training - Übersetzung : Training - Übersetzung : Corporate Training Programme - Übersetzung :

Ads

  Beispiele (Externe Quellen nicht überprüft)

(3) The European Training Foundation (Tempus Department) provides Technical Assistance for the implementation of the programme.
(3) Az Európai Képzési Alapítvány (Tempus Osztály) technikai segítséget nyújt a program végrehajtásához.
Corporate
Általános tartalék
Training
Training
Training
Gyakorlás
Training
Nagyon könnyű
TRAINING
IDOMÍTÁS
Training.
Gyakorolni
Danebenliefen gleichzeitig Tätigkeiten der Organisationfür Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, einvon den USAfinanziertes Polizeiprojekt(Criminal Investigative Training Assistance Programme) sowie eine Reihe bilateraler Programme von EU Mitgliedstaaten.
Ezenkívül az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet, az ICITAP (International Criminal Investigative Training Assistance Programme, egy, az USAáltalfinanszírozott rendőrségi projekt) és több uniós tagállam kétoldalú programjaiis működtek egyidejűleg.
Corporate Governance
Irányítási rendszer
Corporate Governance
Tőkejegyzés
Corporate governance
Corporate governance
Corporate Governance
Számonkérhetőség
Corporate Governance
Szervezetirányítás
Corporate Governance
Szervezetirányítási rendszer
Corporate Governance.
a vállalatirányítás.
Rechenschaftspflicht Corporate Governance
Átláthatóság Számonkérhetőség
Corporate governance de
Corporate governance hu
3.3.5 Corporate Governance.
3.3.5 Vállalatirányítás.
3.6 Corporate Governance
3.6 A vállalatirányításról
4.1 Corporate Governance
4.1 A vállalatirányításról
Nur Training, unerbittlich.
Se pihenés, se megállás.
b) Programme für ein kontinuierliches Training on the Job in Fragen des Gemeinschaftsrechts im Allgemeinen und der Binnenmarktvorschriften im Besonderen einzuführen
b) hozzanak létre általánosságban a közösségi joggal és különösen az egységes piaci szabályokkal foglalkozó munkahelyi képzési programokat
Das Executive Training Programme (ETP) für Japan wurde 1979 eingeleitet, um europäische Füh rungskräfte in Japanisch und in der Unternehmenskultur Japans auszubilden.
A vezetői képzési program Japánról (ETP) 1979 ben indult annak érdekében, hogy az európai vezetők számára képzéseket biztosítson a japán nyelvvel és üzleti kultúrával kapcsolatosan.
Das Exekutive Training Programme (ETP) für Japan wurde 1979 eingeleitet, um europäische Füh rungs kräfte in Japanisch und in der Unternehmenskultur Japans auszubilden.
A vezetői képzési program Japánról (ETP) 1979 ben indult annak érdekében, hogy az európai vezetők számára képzéseket biztosítson a japán nyelvvel és üzleti kultúrával kapcsolatosan.
Europäischer Corporate Governance Rahmen
A vállalatirányítás keretei
4.4 Corporate Governance Erklärung
4.4 Vállalatirányítási nyilatkozat
c) Corporate Governance Erklärung
c) Vállalatirányítási nyilatkozat
Gesellschaftsrecht und Corporate Governance
A hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem
Gesellschaftsrecht und Corporate Governance
Innovációs eredménytábla http trendchart.cordis.lu
Gesellschaftsrecht und Corporate Governance
Szellemi és ipari tulajdonjog
Tätigkeit und Corporate Responsibility
Tevékenységi jelentés és beszámoló a társadalmi felelősségvállalásról
Tätigkeit und Corporate Responsibility
Tevékenységi jelentés és beszámoló a társadalmi felelősségvállalásról előkészítése is megkezdődött, például a szentpétervári gyorsforgalmi körgyűrű nyugati szakaszának építésével kapcsolatban.
Tätigkeit und Corporate Responsibility
Tevékenységi jelentés és beszámoló a társadalmi felelősségvállalásról számos beruházást a térségben, elsősorban infrastrukturális területen.
Tätigkeit und Corporate Responsibility
Tevékenységi jelentés és beszámoló a társadalmi felelősségvállalásról szempontjából kulcsfontosságú tudásalapú gazdaság ösztönzésére.
Gesellschaftsrecht und Corporate Governance,
társasági jog és vállalatirányítás
Corporate Governance der Ratingagentur.
a külső hitelminősítő intézmények vállalatirányítása.
CORPORATE GOVERNANCE UND ÜBERWACHUNG
VÁLLALATIRÁNYÍTÁS ÉS ELLENŐRZÉS
Unternehmensfinanzierung beratung (Corporate Finance)
Vállalati finanszírozás
Training of new staff
Training of new staff
Morgendlichen Training ist vorbei!
Reggel edzés vége!
3.2.3 Bildung und Training
3.2.3 Oktatás és képzés
Ausbildung, Training und Weiterbildung
Képzés, tanfolyami képzés és továbbképzés
Zug slave training, ausbildung
Vonat slave training, edzés
Er ist beim Training.
Edzés közben nem.
Dazu braucht es Training.
Be keII tanitani.

 

Verwandte Suchen: Corporate Identity And Corporate Image - Corporate Corporate Group - Corporate Design And Corporate Identity - Corporate Training - Corporate Management Training - Corporate Training Center - Corporate Training Systems - Corporate Management Training Program - Development Programme Training - E-training Programme -