Übersetzung von "könnte in Frage gestellt werden" auf Türkisch Sprache:


  Wörterbuch Deutsche-Türkisch

Werden - Übersetzung : Könnte - Übersetzung : Frage - Übersetzung : Werden - Übersetzung : Frage - Übersetzung : Werden - Übersetzung : Frage - Übersetzung : Frage - Übersetzung : Werden - Übersetzung : Gestellt - Übersetzung :
Poz

Ads

  Beispiele (Externe Quellen nicht überprüft)

Befehle werden nicht in Frage gestellt.
Emirler sorgulanmaz.
Wir haben die Finanzindustrie in Frage gestellt.
Finans dünyasını sorguladık.
Tom hat in unserem Meeting eine interessante Frage gestellt.
Tom toplantımızda ilginç bir soru gündeme getirdi.
Wir haben die Zukunft des Kapitalimus in Frage gestellt.
Kapitalizmin geleceğini sorguladık.
Niemand hatte diese Frage zuvor in seiner Gemeinde gestellt.
Toplumlarında başka kimse daha önce bu soruyu sormamış.
Dann habe ich eine Frage gestellt
Uzaklığın türevinin hızsa hızın terstürevinin uzaklık olduğunu biliyorsunuz ama şimdilik bunu hiç bilmediğimizi düşünelim
1990 wurde ihr diese Frage gestellt.
1990 yılında, bu soru soruldu ona.
Ich habe nur eine Frage gestellt.
Sadece soru soruyordum.
Haben Sie mir eine Frage gestellt?
Sen bana soru mu sordun? Evet, Phillip, sana bir soru sordum.
Ich hab höflich 'ne Frage gestellt.
Sana adil bir soru soruyorum.
Mir war bewusst, dass diese Frage, gestellt von jemandem, der so säkular ist wie ich, als reine Chuzpe betrachtet werden könnte.
Benim kadar laik olan biri için sadece bunu sormanın bile tamamen küstahlık olarak görülebileceğinin farkındaydım.
Und die Frage, die dann gestellt wird,
Ve gerçekten size şunu söylediler
Diese Frage wurde mir wirklich oft gestellt.
Daha önce de soruldu, evet doğru.
Ich habe mir immer diese Frage gestellt
Ve ben sürekli şu soruyu soruyordum
Brunel mag eine Frage gestellt haben wie
Simdi, Brunel soyle bir soru sorabilirdi,
Die erste Frage, die mir gestellt wird.
Bana sorulan bir numaralı soru şu.
Ich hatte Ihnen nur eine Frage gestellt.
Sadece basit bir soru sordum.
Diese Frage wurde mir schon mal gestellt.
Bu soruyla önceden tanışmıştım.
Die nächste Frage, die mir oft gestellt wird, ist Werden alle Fotos retuschiert?
İnsanların bana sürekli sorduğu diğer bir soruysa tüm fotoğraflarla oynanıyor mu?
Bei allem was wir tun, glauben wir daran, dass der Status quo in Frage gestellt werden kann.
Bizim tüm yaptıklarımız, bizim inanışımız süre gelen olgulara meydan okumaktır.
Aber in der Tat wird das nicht die einzige Frage sein die Sie hierueber gestellt bekommen werden.
Ama aslında bu konuda size soracakları tek soru bu değil.
3D Druck kann also die Barrieren im Design niederreißen, womit die Beschränkungen in der Massenproduktion in Frage gestellt werden.
Şimdi 3D baskı tasarımda bütün engelleri kaldırarak seri üretimin kısıtlarına karşı meydan okuyor.
Carlotta könnte in Frage kommen. Sie wusste Bescheid.
Elbette, Carlotta var, o biliyordu.
Wir haben diese Frage vor zehn Jahren gestellt.
Bu soruyu 10 yıl önde sorduk.
Also haben sie uns eine wichtige Frage gestellt.
Bu nedenle de bize önemli bir soru sordular.
Also ist eine Frage, die wir gestellt haben
Sorup durduğumuz sorulardan birisi şu ki,
Izzy, hast du heute eine gute Frage gestellt?
Izzy, bugün güzel bir soru sordun mu? diye sorduğunu anlattı.
Und wir haben ihm genau diese Frage gestellt.
Kendisine aynen biraz önceki soruyu sorduk.
Ich habe diese Frage einer Hirntod Expertin gestellt,
Bu soruyu bir beyin ölümü uzmanına sordum.
Viele Fragen werden gestellt werden.
Yanıtlanması gereken çok soru olacak.
Die nächste Frage, die mir immer gestellt wird, lautet
İnsanların bana sorduğu diğer bir soru ise
Jemand hat auf Quora eine Frage gestellt, die lautet
Quora'da şöyle bir soruyla karşılaştım
Schon als kleines Kind habe ich diese Frage gestellt.
İlginç şekilde, ben bu soruyu ufak bir çocukken sordum.
Die folgende Frage wurde in einer nationalen Umfrage einer großen Zahl indischer Frauen gestellt
Hindistan'da, Ulusal Örnekleme Anketi'nde bir çok kadına sorulmuş.
Verfrüht in dem Sinne, da diese Frage nicht von der heutigen Kosmologie gestellt wurde.
Erken sorulmuş çünkü modern bilimin getirdiği sorular değiller.
Dabei ist die größte Frage, die mir neulich gestellt wird
Ve bu günlerde aldığım en büyük soru,
Ich habe mich geschüttelt und die immer gleiche Frage gestellt
Kafamı sallardım, ve kendime en can alıcı soruyu sorardım
Könnte ich noch eine Frage stellen?
Şimdi başka bir soru sorabilir miyim?
Ich frage mich, ob ich könnte.
Acaba yapabilir miyim?
Die Fragen die in diesem Film gestellt werden sind dringend.
Bu filmde sorulan sorular kaçınılmaz ve acildir.
Aber was ist mit der zweiten Frage, die ich gestellt habe?
Peki ya sorduğum ikinci soru
Die hättest du besser nicht gestellt. Das ist eine einfache Frage.
Abartma, evet mi, hayır mı?
Ich frage mich, wo es sein könnte.
Acaba nerede olabilir?
Wir werden auf die Probe gestellt.
Bunu denedik.
Die werden gerade vor Gericht gestellt.
Mahkemeye çıkmak üzereler.

 

Verwandte Suchen: Könnte In Frage Gestellt Werden - In Frage Gestellt Werden Könnte - Es Könnte In Frage Gestellt Werden - Es Könnte Also In Frage Gestellt Werden - Die Frage Könnte Gestellt Werden - In Frage Gestellt Werden - Werden In Frage Gestellt - Muss In Frage Gestellt Werden - Kann In Frage Gestellt Werden - Die Frage Muss Gestellt Werden -