Übersetzung von "St Gregor I " auf slowakisch Sprache:


Meintest du : Set Gregor I ?

  Wörterbuch Deutsche-Slowakisch

Schlüsselwörter : Gregor Gregora Pokoj Kufrík Zviezol

Ads

  Beispiele (Externe Quellen nicht überprüft)

Kandidatur Kandidatur unter st t i t z en. unter st t i t z en.
Otdzkaje ne pri p u s tn S , akje uZ do programu zarcdenhdani vec na prerokovanie za ridastidotknutdho orgfnu.
Kontrolle durch Gleichgestellte u gu st 2009 I I A
Spoločná kontrola y bolo R
Gregor!
Gregor!
Gregor!
Gregor!
Gregor?
Gregor?
Gregor.
Gregora.
Gregor, Gregor , rief er, was ist denn los?
Gregor, Gregor, zavolal, čo sa deje?
Gregor, du. . .
Gregor, vy. . .
Dr. Gregor?
Pamätáš sa na Dr.Gregoryho?
Und der alte Gregor und sein Sohn, der junge Gregor.
Bol tu ešte aj starý Gregor, a jeho syn, mladý Gregor.
Nein , sagte Gregor.
Nie, povedal Gregor.
Gregor ist krank.
Gregor je chorý.
Gregor lag schlaff.
Gregor ležal bezvládne.
Das ist Gregor.
Je to Gregor.
Wie geht's Gregor?
Takže, kde je Gregor?
Wo ist Gregor?
Kde je Gregor?
Gregor geht's gut.
Gregor sa má fajn.
Dr. Gregor Morgan
Dr. Gregor Morgan
Gregor, der Manager ist hier. Ich weiß , sagte Gregor vor sich hin.
Gregor, manažér je tu. Ja viem, povedal Gregor sám k sebe.
I oder wenn sie von einer solchen Entscheidung unmittelbar und individuell betroffen st.
Aj návrh na začatie konania o prejudiciálnej otázke umožňuje občanovi prístup k Súdnemu dvoru EZVO, a to prostredníctvom otázok, ktoré položili vnútroštátni sudcovia v rámci právnej veci prejednávanej pred vnútroštátnymi súdmi.
I wenn sie von einem Rechtsakt eines Organs unmittelbar und individuell betroffen st.
Zloženie 3 sudcovia (1 za každý členský štát).
Gregor ZumsteinEMAIL OF TRANSLATORS
Juraj Bednar, Stanislav VišňovskýEMAIL OF TRANSLATORS
Gregor ZumsteinEMAIL OF TRANSLATORS
Peter Strelec, Stanislav Višňovský, Jozef Říha, Richard Fric, Michal ŠulekEMAIL OF TRANSLATORS
Gregor ZumsteinEMAIL OF TRANSLATORS
Juraj Bednár, Peter Gasparovic, Peter Strelec, Stanislav Višňovský, Jozef Říha, Michal ŠulekEMAIL OF TRANSLATORS
Gregor ZumsteinEMAIL OF TRANSLATORS
Peter Strelec, Michal ŠulekEMAIL OF TRANSLATORS
Gregor ZumsteinEMAIL OF TRANSLATORS
Stanislav Višňovský, Michal ŠulekEMAIL OF TRANSLATORS
Gregor ZumsteinEMAIL OF TRANSLATORS
Jozef ŘíhaEMAIL OF TRANSLATORS
Gregor ZumsteinEMAIL OF TRANSLATORS
Peter Lacko, Stanislav VišňovskýEMAIL OF TRANSLATORS
Gregor ZumsteinEMAIL OF TRANSLATORS
Peter Gasparovic, Peter Ivanyi, Peter Strelec, Stanislav Višňovský, lakiEMAIL OF TRANSLATORS
Gregor ZumsteinEMAIL OF TRANSLATORS
Stanislav Višňovský, Jozef Říha, Michal ŠulekEMAIL OF TRANSLATORS
Gregor ZumsteinEMAIL OF TRANSLATORS
Richard FričEMAIL OF TRANSLATORS
Gregor ZumsteinEMAIL OF TRANSLATORS
Richard Frič, Michal ŠulekEMAIL OF TRANSLATORS
Gregor ZumsteinEMAIL OF TRANSLATORS
Stanislav VišňovskýEMAIL OF TRANSLATORS
Gregor öffnet die Tür.
Gregor otvorí dvere.
Gregor blieb vor Schreck.
Gregor zastavil hrôzou.
Gregor hat uns verarscht.
Gregor nás osral.
Gregor hat ihn. Wieso?
Prečo?
Sind Sie das, Gregor?
Nataša? Gregor? Si to ty?
Warum lebt Gregor noch?
Ako to, že Gregor ešte žije?
Zu riskant für Gregor.
Gregor by to neriskoval, kým by si nebol istý bezpečnou výmenou.
Der Bau des Abschlussdeichs (1) vor 70 Jahren und die Trockenlegung von Flevoland u gu st 2009 I I A
Vybudovanie hrádze Afsluitdijk (1) a vysušenie Flevolandu spred 70 rokov z neho meli, ako to celé vzniklo, treba sa pozrieť na tri posledné desaťročia rybárskej histórie.
Der erste von ihnen hob Kirche, die dem Schutzpatron Auxentios erhalten, al doilea, capela die apus, und die letzte Glockenturm gemacht, die St. Gregor der Erleuchter gewidmet ist.
Prvý z nich zdvihol kostol, ktorá dostala patrónom Auxentios, al doilea, Capela apus, a posledný zvonica z, ktorý je zasvätený sv Gregory osvetľovač.
Aber Gregor hatte diese Voraussicht.
Ale Gregor mal túto predvídavosť.
Gregor muss doch selber befassen.
Gregor, musí sa s tým vysporiadať sám.
Abends schauen in auf Gregor.
Večer sa pozrieť sa na Gregor.

 

Verwandte Suchen: Papst Gregor - Heiliger Gregor - Gregor-mendel-gymnasium-amberg - Vom Gregor - Gregor Vii - Gelber Gregor - Heilige Gregor - Im Fall Von Gregor - Gregor Dem Großen - Kafkas Gregor Samsa -