Übersetzung von "Mangel an Erfahrung" polnische Sprache:


  Wörterbuch Deutsche-Polieren

Mangel - Übersetzung : Mangel - Übersetzung : Erfahrung - Übersetzung : Mangel - Übersetzung : Mangel - Übersetzung : Mangel - Übersetzung : Mangel - Übersetzung : Mangel - Übersetzung : Mangel an Erfahrung - Übersetzung : MÄNGEL - Übersetzung :

Ads

  Beispiele (Externe Quellen nicht überprüft)

Mangel an Verweigerung von Informationen, Mangel an Transparenz (28 )
Brak lub odmowa udzielenia informacji, brak przejrzystosci (28 )
Mangel an Übereinstimmung
Niezgodność urządzeń
Es gibt hier einen Mangel an Gegenseitigkeit und einen Mangel an Verhältnismäßigkeit.
Brakuje wzajemności i proporcjonalności.
Einschlägige Studien benennen einen Mangel an Risikobereitschaft, Ressourcen, Erfahrung und Unterstützung als Gründe für die relativ geringen Designaktivitäten im KMU Bereich.
Badania pokazują, że istnieją bariery, które powstrzymują MŚP przed używaniem wzornictwa, takie jak choćby obawa przed ryzykiem oraz brak zasobów, doświadczenia i wsparcia.
Mangel an Verweigerung von Informationen, Mangel a n Transparenz (28 )
Brak lub odmowa udzielenia informacji, brak przejrzystosci (28 )
Anhaltender Mangel an Antikörperproduktion
utrzymująca się niedostateczna produkcja przeciwciał
Anhaltender Mangel an Antikörperproduktion
Trwały brak wytwarzania przeciwciał
Ein Mangel an Auswahl.
Wirusy. Brak możliwości wyboru.
Den Mangel an Privatsphäre?
Za brakiem prywatności?
3.2 Mangel an Gleichstellungsdaten
3.2 Brak danych dotyczących równości
3.5.3 Mangel an Transparenz.
3.5.3 Brak przejrzystości.
3.6.3 Mangel an Transparenz.
3.6.3 Brak przejrzystości.
Chronischer Mangel an Liquidität
Ciągły brak płynności
Der Mangel an Verantwortung.
Na braku odpowiedzialności.
'Nen Mangel an Selbstvertrauen.
Braku pewności siebie.
Neben ihrem Mangel an Erfahrung für die erforderlichen Aufgaben hat sie eine höchst zweifelhafte Vergangenheit als Schatzmeisterin der Kampagne für nukleare Abrüstung (CND).
Oprócz braku doświadczenia ma ona też niechlubną przeszłość jako skarbnik Kampanii na rzecz Rozbrojenia Nuklearnego.
Mangel an Wettbewerb und Innovation
Propozycje przedstawione w niniejszym komunikacie dotyczą działań, które Komisja ma podjąć w okresie 20112013.
Mangel an Wettbewerb und Innovation
Podczas badania przeprowadzonego w 2009 r.
Mangel an Inspektoren und Koordinierung
Brak inspektorów i koordynacji
Mangel an Verweigerung von Informationen
Brak lub odmowa udzielenia informacji
Mangel an Transparenz einschl.Informationsverweigerung (22 )
Brak przejrzysto ci, w tym odmowaudzielenia informacji (22 )
Sicher, kein Mangel an Kunden.
Oczywiście. Przychodzą i odchodzą.
2) Der Mangel an ausreichenden Verwaltungsmitteln kann zum Mangel an Personal bei der Verwaltung der Hilfe führen.
2) Brak wystarczających środków administracyjnych może prowadzić do niedoboru zasobów ludzkich niezbędnych do zarządzania pomocą.
Wenn der Mangel an Ehrgeiz, den ein minimalistischer Vertrag impliziert, sich in Eurem Mangel an Enthusiasmus widerspiegelt?
Jeśli ubóstwo rzekomych aspiracji w minimalistycznym traktacie jest odzwierciedlona w ubóstwie państwa entuzjazmu?
Der Mangel an Verteilungssystemen führte oft zu einem Mangel an sicherem Trinkwasser für die meisten benachteiligten Menschen.
Brak systemów dystrybucji częstokroć pozbawia bezpiecznej wody pitnej te osoby, które znajdują się najbardziej niekorzystnej sytuacji.
Im Gegenteil, es ist der Mangel an Europa, der Mangel an Regulierungen, der die Krise verursacht hat.
Wręcz przeciwnie, to brak Europy, brak regulacji doprowadził do kryzysu.
Wir haben einen Mangel an Arbeitgebern keinen Mangel an Arbeitnehmern, sondern an Arbeitgebern, die Arbeitsplätze für die Menschen schaffen können.
Cierpimy na brak pracodawców nie pracobiorców, ale pracodawców, którzy mogą dać ludziom pracę.
Ich versuche, Sie zu überzeugen dass Ihr Mangel an persönlicher und emotionaler Erfahrung schlecht für Sie als Arzt ist und verhängnisvoll für Sie als Frau.
Próbuję przekonać cię, że twój brak emocjonalnego doświadczenia ... jest zły dla ciebie jako lekarza. I fatalny dla ciebie jako kobiety.
Anzeichen für einen Mangel an Blutplättchen
Bardzo rzadko krwawienie lub zasinienie, które są objawami niskiej liczby płytek we krwi
Mangel an Interesse oder Verständnis (2)
Brak zainteresowania lub zrozumienia (2)
Mangel an weitreichenden Reformen des Pensionssystems
Brak elastyczności rynku pracy i wysokie bezrobocie.
ANGEBLICHER MANGEL AN DIENSTLEISTUNGSORIENTIERTHEIT BEI EINSTELLUNGEN
ZARZUT BRAKU PRZYCHYLNEGO NASTAWIENIA PODCZAS REKRUTACJI
Mangel an Informationen Verweigerung von Informationen
Brak lub odmowa udzielenia informacji
Mangel an Transparenz einschl. Informationsverweigerung (24 )
Brak przejrzystości, w tym odmowa udzielenia informacji (24 )
Mangel an Informationen Verweigerung von Informationen
Brak lub odmowa udzielenia informacji
Mangel an Transparenz, einschließlich Informationsverweigerung (28 )
Brak przejrzystości, w tym odmowa udzielenia informacji (28 )
Der Mangel an Solidarität ist schockierend.
Brak solidarności jest szokujący.
Was für einen Mangel an Sicherheit?
O jakim braku bezpieczeństwa?
Vermutlich der Mangel an erforderlichen Mitteln.
Byliśmy dosyć biedni.
Das zeigt einen Mangel an Vertrauen.
Oznacza to zupełny brak zaufania.
Was für ein Mangel an Anstand!
Mam dreszcze przy takich brakach przyzwoitości!
Dein Mangel an Vorstellungskraft ist verblüffend!
Nigdy nie miałeś żadnej wyobraźni!
wenn sie an einem Mangel an Blutplättchen (Thrombozytopenie) leiden
jeśli u pacjenta stwierdzono małopłytkowość,
Das erste ist der Mangel an Zweisprachigen.
Po pierwsze, brak ludzi dwujęzycznych.
Bemerkenswert ist der Mangel an mittelständischen Unternehmen.
Godny uwagi jest brak średnich przedsiębiorstw.

 

Verwandte Suchen: Mängel Mängel Beseitigung - Keine Mängel Mängel - Deutliche Mängel Mängel - Mangel An Erfahrung - Mangel An Erfahrung Und Wissen - Aus Mangel An Erfahrung - Trotz Mangel An Erfahrung - Einem Mangel An Erfahrung - Mangel An Erfahrung Bei - 20 Jahre Erfahrung Erfahrung -