Übersetzung von "vierteln" griechische Sprache:


  Wörterbuch Deutsche-Griechisch

Ads

  Beispiele (Externe Quellen nicht überprüft)

Ich werde keine Vierteln tragen
Θα φέρει καμία crotchets
Man sollte sie hängen, ausnehmen, vierteln.
Θα πρεπει να κρεμαστουν, να πνιγουν και να κομματιαστουν.
Der Pöbel aus den brennenden Vierteln.
Ο όχλος από τις καμένες περιοχές.
Dann vierteln und in eine große Schüssel geben.
Στη συνέχεια κόψτε τις στα 4 και βάλτε τις σε ένα μεγάλο μπολ.
Sicherlich in Ihren Vierteln lädt niemand ein mich
Βεβαίως, μέσα στις συνοικίες σας κανένας δεν μ' προσκαλεί
Nation Hotel, hotel im Paris, Hotels in sicheren Vierteln oder Bezirken
Nation Hotel, ξενοδοχ amp ep σε Paris, Online ασφαλείς επιβεβαιωμένες κρατήσεις
Der Verwaltungsrat beschließt mit einer Mehrheit von drei Vierteln seiner Mitglieder.
Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει με πλειοψηφία τριών τετάρτων των μελών του.
In all diesen Vierteln werden Sie Restaurants, Fischtavernen, Bars und Clubs finden.
Σε όλες αυτές τις περιοχές θα βρείτε εστιατόρια, ψαροταβέρνες, μπαρ και κλαμπ.
Zweifellos verdient man in manchen Vierteln mit derartigen Aktionen sogar einen Bonus.
Αναμφίβολα, μια τέτοια δραστηριότητα θεωρείται μάλιστα από ορισμένους ότι αξίζει μπόνους.
Aus den Bergen, Ackerländern, Tälern, Schluchten und Vierteln der Völker, Nationen und Originaltribus von Mexiko
Από τα βουνά, τις πεδιάδες, τις κοιλάδες, τα φαράγγια και τις γειτονιές των κοινοτήτων, των φυλών και των ιθαγενικών λαών του Μεξικού
In bestimmten Vierteln der Welt, ist die Marke EU, die Marke USA, nicht gerade die Leuchtenste.
Σε ορισμένα μέρη του κόσμου, η Ε.Ε. και οι Η.Π.Α., δεν είναι και στα καλύτερά τους.
(Gelächter) Und tatsächlich fand er heraus, dass bei drei Vierteln der Männer das Ejakulat einfach nur herausquoll.
(Γέλιο) και βρήκε ότι στην πράξη στα τρία τέταρτα των ανδρών το πράγμα απλά χυνόταν έξω.
Die Stadt ist von historischen Vierteln umgeben, wo die Menschen verschiedener Nationalitäten, Kulturen und Religionen gelebt haben.
Η πόλη περιβάλλεται από ιστορικές συνοικίες στις οποίες έζησαν άνθρωποι διαφορετικών εθνικοτήτων, κουλτούρας και θρησκείας.
Nun, Du bräuchtest nur auf das Bild zu sehen. Ich habe jetzt zwei von den vier Vierteln des Kuchens gegessen.
Θα μπορούσατε απλώς να κοιτάξετε την εικόνα... έχω φάει δύο από τα τέσσερα κομμάτια της πίτας.
Auch in sensiblen Vierteln wurden Jugendinformationsstrukturen errichtet, um Jugendliche, die sich in schwierigen Lebensumständen befinden, in ihrem Lebensumfeld erreichen zu können.
Επίσης στις υποβαθμισμένες συνοικίες έχουν δημιουργηθεί δομές πληροφόρησης της νεολαίας προκειμένου να έλθουν σε επαφή με τους νέους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο χώρο όπου ζουν.
Im Bericht Kok wurde festgestellt, dass es sich bei fast drei Vierteln der führenden Informationstechnologieunternehmen der Welt um amerikanische Unternehmen handelt.
Η έκθεση Κοk επισήμανε ότι σχεδόν τα τρία τέταρτα των μεγαλύτερων εταιρειών τεχνολογίας της πληροφορίας παγκοσμίως είναι από τις ΗΠΑ.
Salmonellen und Campylobacter, zwei der toxischsten Bakteriengattungen, wurden in den Schlachtkörpern von drei Vierteln der in europäischen Betrieben gezüchteten Hühner nachgewiesen.
Σαλμονέλα και καμπυλοβακτηρίδια, δύο από τα πλέον τοξικά βακτηρίδια, ανιχνεύονται στα σφάγια των τριών τετάρτων των κοτόπουλων που εκτρέφονται στις ευρωπαϊκές πτηνοτροφικές μονάδες.
Annahme von Änderungen am EGKS Vertrag Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder und drei Vierteln der abgegebenen Stimmen (Art. 95 EGKS Vertrag)
για την έγκριση τροποποιήσεων της Συνθήκης περί ιδρύσεως της ΕΚΑΧ πλειοψηφία των δυ τρίτων των μελών και των τριών τετάρτων των ψηφισάντων (άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚΑΧ)'
Es existiert ebenfalls im klassischen amerikanischen Föderalismus, in dem für eine Verfassungsänderung die Zustimmung von drei Vierteln der gewählten Volksvertreter erforderlich ist.
Θέλαμε απλώς ν' αποφύγουμε τις παραπανίσιες διαδικασίες που τελι κά θα μπορούσε να καταλήξει στο να μη γίνουν σεβαστές οι ημερομηνίες.
Le Cap, villa im Cassis Reservierungen, Bewertungen von Reisenden und Preise für Hotels und Hostels in Cassis _ Hotels in sicheren Vierteln oder Bezirken
Le Cap, villa σε Cassis Κρατήσεις, ταξιδιωτικές κριτικές και χαμηλές τιμές για ξενοδοχεία και ξενώνες στο Cassis _ Υψηλής ποιότητας ξενοδοχεία
Das Präsidium beschließt über Anträge auf Ausarbeitung von Initiativstellungnahmen oder Berichten auf eigene Initiative mit der Mehrheit von drei Vierteln der anwesenden Mitglieder.
Το Προεδρείο αποφασίζει με την πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων μελών επί προτάσεων για την κατάρτιση γνωμοδοτήσεων ή εκθέσεων πρωτοβουλίας.
Auch das Instrument JEREMIE ist für die Betreiber von Sozialwohnungen, die sich für die Schaf fung von lebenswerten Vierteln für alle einsetzen, eine geeignete Möglichkeit.
Το μέσον Jeremie προσφέρει επίσης δυνατότητες στους φορείς κοινωνικής στέγης που δραστηριοποιούνται για τη δημιουργία βιώσιμων και ευχάριστων για όλους συνοικιών.
Auch das Instrument JEREMIE4 ist für die Betreiber von Sozialwohnungen, die sich für die Schaf fung von lebenswerten Vierteln für alle einsetzen, eine geeignete Möglichkeit.
Το μέσον Jeremie4 προσφέρει επίσης δυνατότητες στους φορείς κοινωνικής στέγης που δραστηριοποιούνται για τη δημιουργία βιώσιμων και ευχάριστων για όλους συνοικιών.
Auch das Instrument JEREMIE4 ist für die Betreiber von Sozialwohnungen, die sich für die Schaf fung von lebenswerten Vierteln für alle einsetzen, eine geeignete Möglichkeit.
Το μέσον Jeremie4 προσφέρει επίσης δυνατότητες στους φορείς κοινωνικής στέγης που δραστηριοποιούνται για τη δημιουργία ευχάριστων για όλους συνοικιών.
Aus den Bergen, Ackerländern, Tälern, Schluchten und Vierteln der Völker, Nationen und Originaltribus von Mexiko Nie wieder ein Mexiko ohne uns!Nationaler Indigener Kongress.
Από τα βουνά, τις πεδιάδες, τις κοιλάδες, τα φαράγγια και τις γειτονιές των κοινοτήτων, των φυλών και των ιθαγενικών λαών του Μεξικού Ποτέ πια ένα Μεξικό χωρίς εμάς!
Die Lastkraftwagen sind heute zu drei Vierteln an der Partikelemission beteiligt, zu einem Drittel an den Stickoxyden und zu einem Viertel an den Kohlendioxydemissionen.
Για το λόγο αυτό προτείνουμε CO όχι 4,0 g kW όπως η Επιτροπή, αλλά 2,0 g kW, HC όχι 1,1 g kW, αλλά
Erklärt sich die Kommission mit den Vereinbarungen nicht einverstanden, so werden diese vom Verwaltungsrat mit einer Mehrheit von drei Vierteln der stimmberechtigten Mitglieder angenommen.
Σε περίπτωση που η Επιτροπή δηλώσει ότι διαφωνεί με τις ρυθμίσεις, το διοικητικό συμβούλιο τις θεσπίζει με πλειοψηφία των τριών τετάρτων των μελών με δικαίωμα ψήφου.
Es sind Menschen, die die Raten ihrer Mieten, Strom oder Wasserabgaben nicht rechtzeitig bezahlen. In diesen Vierteln sind Straßen und Hinterhöfe oft mit Müll übersät.
Πολλές φορές βρίσκονται σκουπίδια διασκορπισμένα γύρω από τους δρόμους και τις αυλές των σπιτιών σε αυτές τις συνοικίες.
Landläufigen Glauben, dass die Zeit nur das Gesamtüberleben war in der 10 Jahresbereich (noch gehalten in vielen Vierteln um wahr zu sein) war nicht ganz zutreffend !
Κοινές πεποιθήσεις ότι ο συνολικός χρόνος επιβίωσης ήταν μόνο η 10 φάσμα έτους (εξακολουθούν να κρατούνται για να είναι αληθινό σε πολλές συνοικίες) δεν ήταν ακριβώς ακριβή !
Die nordeuropäischen Länder können nicht hoffen, auf die Dauer aus der Krise herauszukommen, wenn sie die Türe für die Entwicklung von drei Vierteln der Menschheit schließen.
Οι χώρες του βορρά της Ευρώπης δε μπορούν να ελπίζουν ότι θα βγουν από την κρίση, και ότι αυτό θα διαρκέσει, αν κλείσουν την πόρτα της ανάπτυξης στα τρία τέταρτα της ανθρωπότη τας.
Die Lehrerinnen und Lehrer dieser Gruppe waren es, die ihren Kampf erklärt haben, die in Gemeindeversammlungen, in den Vierteln und Ansiedlungen gesprochen haben und die überzeugt haben.
Είναι εκείνες οι δασκάλες και εκείνοι οι δάσκαλοι της ομάδας που έχουν εξηγήσει τον αγώνα τους, που έχουν μιλήσει σε κοινοτικές συνελεύσεις, σε γειτονιές και συνοικίες, που έχουν πείσει.
Das wird Ihren Geldmitteln erlauben, im Laufe einer längeren Zeitspanne auszustrecken. Wenn, jedoch, Sie beschließen, das 25 in Vierteln oder höher zu spielen, werden Sie es wahrscheinlich sehr schnell verlieren.
Αυτό θα επιτρέψει το bankroll σας για να τεντώσει έξω κατά τη διάρκεια μιας μακρύτερης χρονικής περιόδου. Αν, όμως, μπορείτε να επιλέξετε να παίξετε τα 25 σε τέταρτα ή υψηλότερη, είναι πιθανό να χάσει πολύ γρήγορα.
Gerace seinen historischen Vierteln, den Borgo Maggiore , dem Plan , die Zitadelle , die Borghetto , und vor allem im oberen Teil, der Charme des mittelalterlichen Dorfes von einem wunderschönen Kathedrale und v
Gerace διατηρεί τις ιστορικές γειτονιές της, το Borgo Maggiore , το σχέδιο , η Ακρόπολη , το Borghetto , και ιδιαίτερα στο πάνω μέρος, τη γοητεία του μεσαιωνικού χωριού, ενισχυμένη από ένα εκπληκτικό καθεδρικό ν
Anders als korrekt bereinigt Ihres Haustieres Bereich, der beste Weg, um eine Peitschenwurm Infektion zu verhindern ist zu vermeiden, dass Ihr Hund in geschlossenen oder überfüllten Vierteln mit anderen Tieren.
Εκτός από σωστή απολύμανση περιοχή του κατοικίδιου ζώου σας, ο καλύτερος τρόπος για να αποφευχθεί η μόλυνση whipworm είναι να αποφευχθεί το σκυλί σας σε κλειστό ή πολυσύχναστες συνοικίες με τα άλλα ζώα.
In mehr als drei Vierteln der Fälle müssen wir nicht einmal den Vermittlungsausschuss anrufen. Die zwei Lesungen jeweils im Rat und im Parlament reichen aus, um eine Übereinkunft zu erzielen.
Για περισσότερες από τα τρία τέταρτα των υποθέσεων δεν χρειαζόμαστε καν την επιτροπή συνδιαλλαγής οι δυο αναγνώσεις, στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο, είναι αρκετές για να καταλήξουμε σε συμφωνία.
Wenn Sie planen, Sightseeing rund um die Stadt zu gehen, werden Sie wahrscheinlich nicht die öffentlichen Verkehrsmittel viel brauchen, denn die Altstadt ist recht klein im Vergleich zu den modernen Vierteln.
Αν σκοπεύετε να πάτε στα αξιοθέατα γύρω από την πόλη, τότε μάλλον δεν θα χρειαστεί τη δημόσια συγκοινωνία πολύ, επειδή το ιστορικό κέντρο είναι αρκετά μικρό σε σύγκριση με τις σύγχρονες τρίμηνα.
In einigen wenigen Schulen in den Vierteln, in denen der Anteil der Minderheiten an der Bevölkerung besonders hoch ist, gibt es ein paar derartige Einrichtungen, doch nur vereinzelt und in un zureichender Anzahl.
Θα καταστήσει τα τέκνα των μεταναστών περιθωριακά στοιχεία ή, καλύτερα μάλ λον, θα συνεχίσει να τα περιθωριοποιεί.
Man muß wirklich blind sein, um nicht zu erkennen, welches Unglück und welche ungeordnete Exzesse durch den massiven Zustrom von außereuropäischen Emigranten und durch ihre Ballung in bestimmten Vierteln, die sich in verbotene Zonen verwandeln, heraufbeschworen werden.
Γι' αυτό και γνωρίζουμε ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν ένας αληθινός δημοκράτης, ένας αληθινός αγωνιστής της ελευθερίας.
2. Kein Änderungsantrag kann dazu gestellt werden, und gesonderte Abstimmungen sind nicht zulässig. Der gesamte Änderungsvorschlag ist nur angenommen, wenn er die Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen und die Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen der Mitglieder des Parlaments erhält.
Αναθέτει το καθήκον αυτό στην αρμόδια επιτροπή του για τον έλεγχο του προϋπολογισμού, καθώς και στις άλλες ενδιαφερόμενες επιτροπές.
Oder aber man läßt sich auf ein System des La xismus und des Liberalismus um jeden Preis ein, erhöht das Produktionsvolumen, nimmt der Hälfte oder drei Vierteln der noch tätigen Bauern den Arbeitsplatz was eine entsprechende Erhöhung der Arbeitslosenzahl bedeutet und in jedem Falle das Ende der gemeinsamen Agrarpolitik wäre. Damit wäre dem Abenteuer Tür und Tor geöffnet.
Ανεξάρτητα από αυτά, θα πρέπει να φροντίσουμε να μην ενδώσουμε στην πίεση που ασκεί μια ενδιαφερόμενη πλευρά, και να μην άρουμε την ορθή πολιτική απόφαση που πήραμε.

 

Verwandte Suchen: Tomaten Vierteln - Zu Drei Vierteln - Längs Vierteln - äpfel Vierteln - Mehrheit Von Drei Vierteln - Zwiebel Vierteln - Mit Einer Mehrheit Von Drei Vierteln - Mehrheit Von Drei Vierteln Der Abgegebenen Stimmen - Zu Drei Vierteln Gefüllt - Der Länge Nach Vierteln -